Adviseur Informatie- en Procesmanagement bij GGD Brabant-Zuidoost

De GGD ken je waarschijnlijk uit je dagelijks leven van de COVID-bestrijding, maar hun hoofdtaak is breder: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van iedereen in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen. Ik werk voor de regio Brabant-Zuidoost als Adviseur Informatie- en procesmanagement Ambulancezorg. Ik werd meteen enthousiast van deze functie, omdat ambulancezorg een cruciaal onderdeel is van de acute zorg binnen het zorgsysteem. Ambulancezorg is bedoeld om zieken en gewonden de best mogelijke zorg te verlenen. Het is daarom belangrijk dat ambulances beschikken over bijvoorbeeld goede navigatiesystemen maar ook dat de informatieoverdracht tussen meldkamer, ambulance, ziekenhuis, huisartsen(posten) en de patiënt gestroomlijnd verloopt. Zo kan de patiënt de best mogelijke zorg krijgen én de informatie terugvinden via mijnambulancezorg.nl of de Persoonlijke Gezondheidomgeving (PGO).

In mijn functie draag ik hier aan bij door bijvoorbeeld de verbeterde urgentie indelingen te implementeren of op de verschillende ambulanceposten verbeterpunten voor ICT-systemen te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze te verbeteren. Goede samenwerking in de zorg valt of staat bij efficiënte communicatie. Ik werk hiervoor samen met ambulancemedewerkers, ziekenhuizen en ICT-leveranciers. Ik leer samenwerken met verschillende type mensen, maar ook verschillende organisatieniveaus (operationeel, tactisch en strategisch) en hoe je in zo’n omgeving een verandering voor elkaar krijgt.

 

Meer weten over Gerdi’s opdrachten? Bekijk haar profiel op de alumni pagina!