Gerdi

WO master Gedragsverandering

Adviseur Informatie- en procesmanagement domein Ambulancezorg bij GGD Brabant-Zuidoost

Projectlid en reisleider bij Action Learning project ZorgZelf: Samen voor zelfzorg

Geïnteresseerd in positieve verandering bewerkstelligen en ontwikkeling zien bij processen én mensen

Meer over mij weten?
Bekijk mijn verhaal

Mijn verhaal

Vanaf jongs af aan heb ik mij geïnteresseerd in de mens in brede zin; op zowel fysiek als mentaal gebied. Ik vind het belangrijk dat de mens het maximale uit zichzelf kan halen, passende zorg ligt hieraan ten grondslag. Graag draag ik hieraan bij door processen zo in te richten dat de mens centraal wordt gesteld en een duwtje in de juiste richting krijgt.

 

Positieve verandering bewerkstelligen en ontwikkeling zien bij processen én mensen geeft mij energie. Om hierbij echt impact te maken komt mijn kennis van Gedragsverandering goed van pas. Door niet uit te gaan van de mens als bewuste, rationele beslisser, maar van een totaalbeeld van motieven, capaciteiten en gedragingen. Hierdoor hoop ik juiste veranderstrategieën te kunnen inzetten om te voorzien in de zorg van morgen.

Opleidingen

Bekijk mijn opleidingen

MSc Gedragsverandering

Radboud Universiteit Nijmegen

2017 – 2018
Psychology  (Erasmus Exchange)

Bangor University                   

2017
BSc Psychologie

Radboud Universiteit Nijmegen

2014 - 2017

Action Learning projecten

Projectlid en reisleider | ZorgZelf: Samen voor zelfzorg

Er wordt te weinig aandacht geschonken aan zelfzorg onder zorgprofessionals. Burn-out klachten onder jonge specialisten en ANIOS (basisartsen) zijn gestegen van 14% naar 24% in de afgelopen 2 jaar. Onderzoek laat zien dat 70% van de jonge zorgprofessionals verlangt naar meer maatregelen die werkdrukverlagend zijn, een voorbeeld hiervan is zelfzorg. Stichting ‘De Jonge Dokter’ kwam erachter dat er al heel veel zelfzorginitiatieven bestaan, maar dat deze in elke zorginstelling weer apart worden opgezet. Met dit project willen wij door middel van verbinding zorgen dat bestaande zelfzorg initiatieven efficiënter en effectiever worden ingezet. Mijn rol als projectlid is het organiseren van het eindevent die hieraan bijdraagt en als reisleider ben ik verantwoordelijk voor de persoonlijke- en teamontwikkeling.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen

Co-projectleider | Hacking Health Amsterdam

Het Nederlandse zorgstelsel kent vele uitdagingen en daarmee ook knelpunten. Hacking Health Amsterdam organiseert daarom 23, 24 en 25 juni een hackathon. Hier gaan deelnemers in ongewone teams samenwerken aan buitengewone oplossingen voor de ingebrachte vraagstukken m.b.t. gezondheid, geluk en zorg van de Amsterdammers. We brengen teams samen die bestaan uit mensen met verschillende achtergronden, hierdoor komt innovatiekracht samen! Met het Action Learning project zijn wij primair verantwoordelijk voor het bereiken en aantrekken van een zo’n groot en divers mogelijke groep die willen deelnemen om aan deze vraagstukken te werken. Daarnaast begeleiden we de deelnemers tot en met de follow-up in de doorontwikkeling van de prototype en het implementeren hiervan én de geleerde methodiek in hun eigen organisatie. Mijn rol hierin is het ondersteunen van de projectleider, zorgen voor verbinding tussen het interne en externe projectteam en het prikkelen tot samen creëren van ludieke en creatieve acties.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen

Projectlid | VRzorg

Hoe kunnen we met zorgtechnologie, specifiek virtual en augmented reality, inzetten om bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van de mensen in het verpleeghuis. Hiervoor heb ik in kaart gebracht wat de huidige situatie was; welke behoeften er waren, waar mensen tegenaan liepen en welke oplossing daarvoor relevant waren. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met de stakeholders zoals, de bewoners, familie en zorgprofessionals en leveranciers.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen

Projectlid | Operatie Groen

‘Hoe kan het Radboudumc op een milieuvriendelijke en duurzame manier bijdragen aan de maatschappelijke gezondheid?’ Met dit verduurzaming vraagstuk in de zorg is Operatie Groen aan de slag gegaan. Ik was verantwoordelijk voor het uitrollen en begeleiden van de Duurzame Vier Dagen, zoals het creëren van online content en het begeleiden van de afval prikactie.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen