Privacy verklaring

Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening verwerkt We Care to DisGover
persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de (persoons)gegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd.
Indien je meer wilt weten over de wijze waarop We Care to DisGover omgaat met jouw gegevens is het te allen tijde mogelijk ons privacybeleid op te vragen via wecareto@disgover.nl of door te bellen met Sanne Schwarte op 06-21806987.