Meis over haar opdracht bij Fundis!

Het afgelopen half jaar heb ik een opdracht vervuld als beleidssecretaris voor Fundis Holding.

Wat is Fundis (Holding)?
Fundis is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen
en chronisch zieken. Door samen te werken speelt Fundis flexibel in op een steeds veranderende
zorgvraag. Fundis kan beschouwd worden als een vlootmodel. Fundis Holding is het bedrijf dat
vooruit vaart om de koers van de vloot te bewaken.

Met welk vraagstuk houdt Fundis zich bezig?
De (ouderen) zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dubbele vergrijzing, uitdagingen
op de arbeidsmarkt en het huidige zorgstelsel liggen hieraan ten grondslag. Fundis houdt zich bezig
met wat die uitdagingen nu en in de toekomst betekenen en legt daarop haar volle aandacht. Er
moet namelijk nog veel veranderd moet worden om de wereld waarin iedereen ouder wordt goed te
faciliteren.

Wat is de missie van Fundis?
Het is de missie van Fundis om de uitdagingen die spelen voor de (ouderen)zorg het hoofd te bieden.
Het pad dat zij hierin bewandelen noemen zij ‘De Expeditie’. ‘De Expeditie’ geven zij vorm aan de
hand van verschillende pijlers, deze pijlers richten zich op terreinen zoals de arbeidsmarkt,
technologie en data etc. Verder biedt de netwerkconstructie van Fundis mogelijkheden om kennis
effectief te delen en versneld te innoveren op deze terreinen.

Wat is jouw rol geweest bij Fundis Holding?
Als beleidssecretaris was het mijn verantwoordelijk om de directie te ondersteunen bij de doorloop
van de beleidscyclus. Om de directie te ondersteunen bij de beleidscyclus schreef ik mee aan
beleidsstukken en dacht ik tegelijkertijd mee over vraagstukken die voor hen speelden. Ook was ik
verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsdag en andere evenementen die in dienst
stonden van de directie. Verder vervulde ik op verschillende projecten binnen het netwerk van
Fundis de rol van projectleider.

Wat was jouw hoogtepunt?
Mijn absolute hoogtepunt was het organiseren van een evenement voor 220 professionals uit
bestuur, managementlagen en sleutelfiguren samen met de projectgroep. Op een gegeven moment
kreeg ik de projectleiding over dit evenement: ‘De Grote Fundis Expeditie Show’. Zoals ik al eerder
vertelde, is Fundis op expeditie om de uitdagingen in de (ouderen) zorg het hoofd te bieden. Om
deze uitdagingen het hoofd te bieden vormt Fundis een netwerkconstructie. Dit biedt mogelijkheid
om versneld kennis te delen en daarmee te innoveren. Wat hard nodig is, aangezien de huidige
uitdagingen al een enorme druk leggen op de gezondheidszorg en dit in de toekomst alleen maar toe
zal nemen. ‘De Grote Fundis Expeditie Show’ was een moment van samenkomst voor het netwerk
om recente ontwikkelingen te delen en daarmee van elkaar te leren. Maar ook om de verbinding aan
te gaan in het netwerk. Samen zijn ze Fundis en samen gaan ze deze uitdagingen aan.
Hoe heb je het beleefd om toe te werken naar een evenement?
We hebben gedurende het gehele proces met de projectgroep hard aan de weg getimmerd. We
dachten na over hoe het programma eruit moest zien, welke dagvoorzitter de juiste accenten zou
raken in het programma en welke eindklapper we in gedachte handen. Maar ook het in acht nemen

van een passende locatie was een must. De Goudse Schouwburg bleek de plek met de juiste
ambiance.

Hoe is de dag uiteindelijk verlopen?
Uiteindelijk was de dag daar. Het draaiboek dat leidraad vormde voor deze dag was tot in de details
uitgewerkt. ‘Waar moesten de genodigden plaats nemen op het podium? Wie ontving de artiesten?
In welke zaal moest welke workshop plaatsvinden?’ Allemaal vragen die praktisch van aard lijken,
maar toch goed uitgedacht moesten worden.

Wat heb je geleerd van deze ervaring?
Als er iets is wat ik geleerd heb van de organisatie voor dit evenement is het dat eventmanagement
echt een vak is en dat er ook een hele inhoudelijke component aan verbonden is. Het doel van dit
evenement was niet louter amusement voor de genodigden. Als netwerk is Fundis namelijk op een
missie. Die missie dient door het hele programma heen te sijpelen. Bij iedere keuze in het
programma diende we ons dan ook af te vragen of dit ook de missie weerspiegelde. Juist dit
denkwerk en samenwerken maakte de organisatie van het evenement interessant. Het organiseren
was een spannend proces omdat er op het allerlaatste moment nog van alles kan veranderen. Dat
vraagt om een stressbestendige- en flexibele houding, maar ook om creatief denken om tot
oplossingen te komen. Vanaf het moment dat de dagvoorzitter van start ging op het podium bleek
‘De Grote Fundis Expeditie Show’ niet alleen een feestje voor bestuurders, management en
sleutelfiguren van Fundis. Al het denkwerk en samenwerken van het half jaar dat ik samen zag
komen, resulteerde in een intern feestje bij de projectleider.

Deze blog is geschreven door Meis. Meer weten over Meis?

Meis deed haar eerste opdracht bij Fundis als Beleidssecretaris. Nu is ze als projectleider aan de slag bij het Zorgpension.