Welzijnsconnect in samenwerking met Archipel ZHE

De ouderenzorg van de toekomst komt in de knel als we nu niks doen! De zorgfkloof (minder mensen die werken in de zorg, terwijl er steeds meer ouderen zijn die zorg nodig hebben) wordt alleen maar groter. Op de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) komt deze uitdaging zelfs nog sneller dan de rest van Nederland. Archipel ZHE heeft aan ons gevraagd om met dit thema aan de slag te gaan.

 

Door middel van gesprekken met veel partijen in de regio zijn we de waarde gaan inzien van de inzet van jongeren en van welzijnsorganisaties. Door energieke verbindingsessies zetten we al deze partijen bij elkaar om gezamenlijk na te denken over een oplossing! Verbinding tussen generaties draagt bij aan een sterke samenleving en dus een samenleving die bestand is tegen de uitdagingen van de toekomst!

 

Op de Zuid-Hollandse eilanden is de eerste stap in verbinding tussen de generaties gelegd door middel van een gesprek- en spelletjesmiddag waar we waardevolle inzichten hebben opgedaan in hoe we deze verbinding nog beter kunnen leggen. Met deze inzichten en de nieuwe connecties kan onze opdrachtgever verder met het betrekken van verschillende generaties bij de uitdagingen rondom het ouderenwelzijn van de toekomst!