Vapen #Jouwkeuze in samenwerking met LUMC

Wist je dat vapen net zo verslavend is als cocaïne en heroïne? En dat je van het oproken van één vape al verslaafd kunt raken? En wist je dat 2 op de 3 jongeren die vapen uiteindelijk gaan roken? Vapen #Jouwkeuze is opgericht door twee artsen van het LUMC om ervoor te zorgen dat jongeren de juiste informatie krijgen over de effecten van vapen. De campagne bestaat uit lespakketten om docenten handvatten en inspiratie te geven. Ook kun je een arts langs laten komen in de klas om voorlichting te geven.

 

Dit is juist voor jongeren zó belangrijk omdat het, naast alle andere effecten, de hersenontwikkeling bij jongeren verstoort. En dat is onomkeerbaar. Jongeren kunnen maar één keer de goede keuze maken: er niet aan beginnen. De uitdaging ligt volgens ons vooral bij het écht raken van de jongeren. Hoe zorgen we ervoor dat je jongeren intrinsiek motiveert om niet te gaan vapen? Ons doel is om te onderzoeken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren om zo echt impact te maken en duurzame gedragsverandering teweeg te brengen. Na de onderzoeksfase, gaan we ook écht doorvoeren!