Serious Game in samenwerking met IZO

Samen met onze opdrachtgever, IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning), zijn we bezig met het ontwikkelen van een Serious Game. Hiermee willen we een andere visie op gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning onder de aandacht brengen. Ons doel is om de doelgroep van IZO de voordelen van het netwerkperspectief te laten inzien, hen te inspireren en handvatten te bieden om deze manier van gegevensuitwisseling op te nemen in hun digitaliseringsagenda. De doelgroep van IZO is iedereen die werkt met digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning, zoals: informatiemanagers, beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders, etc.

 

Binnen het netwerkperspectief gaat het erom dat gegevens eenmalig worden vastgelegd en vervolgens beschikbaar gesteld bij één bron, voor meervoudig gebruik. Deze beweging is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatie stelsel.

 

Het is erg belangrijk om goed inzichtelijk te krijgen wat de problemen en kansen rondom deze transitie zijn voor de doelgroep van IZO. Daarom gaan we met hen in gesprek. Vervolgens zullen we hun input meenemen in de ontwikkeling van de Serious Game.

 

De Serious Game wordt 11 oktober 2024 gelanceerd tijdens één van de jamsessies op de KennisJam van IZO. het jaarlijkse evenement voor iedereen die werkt aan de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning.

 

Tijdens de KennisJam nemen wij de deelnemers op een speelse wijze mee in het netwerkperspectief. Het doel hiervan is inspireren en daadwerkelijk handvatten bieden om deze manier van gegevensuitwisseling op de agenda te zetten.