Zorgdragers

De vraag vanuit We Care to DisGover was het opzetten van een adviesgroep rond ons traineeship. Daarvoor legden we contact met professionals met een inspirerende visie op de zorg. In verbinding met het eigen netwerk creëren we zo een nog-niet bestaand adviesorgaan waarmee we het traineeship verder brengen. We zetten een netwerk op met als doel elkaar inspireren, motiveren, wederkerigheid, kansen signaleren, sparren en het delen van de verschillende perspectieven.