In The (E)Picture in samenwerking met Erasmus MC

Samen met de afdeling Epidemiology van Erasmus MC werken we aan het onder de aandacht brengen van de maatschappelijke impact van epidemiologische studies van het Erasmus MC. Deze afdeling Epidemiology publiceert jaarlijks zo’n 500 onderzoeken op het gebied van epidemiologie. Onderzoeken die, indirect, veel maatschappelijke impact hebben. Echter is deze impact nog vaak onzichtbaar voor het grote publiek. 

 

Samen met Dr. ir. Natalie Terzikhan, coördinator van wetenschappelijk onderzoek aan de afdeling Epidemiologie, zetten wij ons in om deze maatschappelijke impact zichtbaar te maken. Ons doel is om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij.

 

Op dit moment zitten we nog in de beginfase van ons project, en oriënteren we ons op welke informatie er beschikbaar is binnen de afdeling, welke initiatieven er al zijn, en hoe andere organisaties deze kennisdeling aanpakken. We streven ernaar om in september een tof ‘science festival’ te organiseren, waarbij de kennis van de afdeling een mooi podium krijgt om buiten de afdeling te treden.