Buiten je Bubbel in samenwerking met NSVP

Samen met de andere projectleden en de opdrachtgever, NSVP, werken we aan initiatieven om verschillende partijen bewust te maken van de noodzaak van het werken in breder belang. De zorgvraag groeit harder dan het beschikbare zorgpersoneel, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om “Buiten je Bubbel” te werken.

 

Ons doel is om medewerkers van aanverwante óf minder aanverwante sectoren, naast hun reguliere baan, ook in de zorg te laten werken om zo de druk te verlichten. Dit doen we o.a. door het organiseren van een themamiddag toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin we met mensen uit verschillende ‘bubbels’ het gesprek aan gaan over hoe we werken buiten je eigen bubbel mogelijk kunnen maken.

 

Op de themamiddag die we georganiseerd hebben waren ruim 50 professionals aanwezig. Buiten je Bubbel heeft bij hen veel enthousiasme aangewakkerd voor het werken buiten je bubbel, zowel binnen als buiten de zorgsector. Het resultaat: enthousiaste bezoekers gaan verder bubbelen. Zij organiseren een volgende themabijeenkomst, waarin de ideeën die bedacht zijn tijdens ons event verder en meer concreet uitgewerkt zullen worden. Dat maakt dat de bubbelende beweging die wij gecreëerd hebben doorzweeft!