Programmasecretaris en Communicatieadviseur bij programmabureau Zoetermeer 2025

De regio Zoetermeer staat voor een enorme uitdaging. De bevolking vergrijst sneller dan de rest van Nederland en waar de vraag naar zorg en welzijn de komende jaren alleen maar toeneemt, worden personeel, mantelzorgers en middelen schaarser. Om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden hebben aanbieders van zorg en welzijn (waaronder de huisartsen, GGZ aanbieders en het Haga Ziekenhuis), de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ de handen ineengeslagen. Deze ambities zijn vastgesteld in een ambitieuze regionale visie. Ik werk als programmasecretaris en communicatieadviseur voor het programmabureau Zoetermeer 2025, die je kunt zien als buitenboordmotor om de visie te borgen en realiseren. Zo’n grote uitdaging kun je alleen aangaan door samen te werken en door een domeinoverstijgende aanpak. Daarom zijn we bezig met transformaties en projecten binnen verschillende actielijnen, zoals acute zorg, chronische zorg, preventie, ICT & digitalisering en inwonersparticipatie.

 

Als programmasecretaris zit ik dicht op het vuur en ben ik verantwoordelijk voor het goed voorbereiden van de besluitvorming. Ook monitor ik of we op de goede weg zijn in het behalen van onze doelstellingen. Daarnaast ben ik deels verantwoordelijk voor de communicatie rondom het programma en ben ik kartrekker van een project binnen de wijkverpleging. Kortom: geen dag is hetzelfde. Die diversiteit is precies waar ik energie van krijg! Het meest leerzame aan mijn functie? Naast het samenwerken met collega’s die allemaal een andere werkachtergrond hebben en wat mijn kennis over de gezondheidszorg enorm heeft verbreed, is het meest leerzame om van dichtbij te zien wat écht belangrijk is om een grote diverse groep zorgaanbieders en partners in beweging te krijgen.

 

Meer weten over onze opdrachten? Bekijk dan een paar andere voorbeelden!