Mindy

WO master Public Administration: Management and Leadership

Relatie & Innovatie (kernteam) bij We Care to DisGover

Secretaris van bestuur bij ZEVMB

Geïnteresseerd in het dichten van de alsmaar groter wordende kloof tussen zorgvraag en aanbod

Meer over mij weten?
Bekijk mijn verhaal

Mijn verhaal

Momenteel staat Nederland misschien wel voor een van de grootste uitdagingen ooit: het dichten van de alsmaar groter wordende kloof tussen zorgvraag en aanbod. Een probleem dat uitdaagt om anders te denken en vraagt om een grote portie innovatiekracht en flexibiliteit en een domein- overstijgende aanpak. Tijdens mijn studiejaren heb ik geleerd om sociaal-maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende politieke, bestuurlijke, sociologische en filosofische invalshoeken te benaderen, met een kritische maar oplossingsgerichte blik. Nu is het tijd om verder te leren in de praktijk!

Verbinden tussen verschillende belangen en invalshoeken, goed kunnen luisteren, kritische vragen durven blijven stellen en lef durven tonen zijn voor mij belangrijke eigenschappen die de zorgvernieuwer van de toekomst omschrijven. Een tot wie ik me graag ontwikkel bij We Care To DisGover. Met veel plezier zet ik mij in voor een overheid en zorgstelsel dat klaar is voor de dag van morgen en bezig is met de uitdagingen van overmorgen.

Opleidingen

Bekijk mijn opleidingen

MSc Public Administration: Management and Leadership

Universiteit Leiden

2019 – 2021
Leiden Leadership Programme

Universiteit Leiden

2020 – 2021
MSc Public Administration: Management and Leadership

Universiteit Leiden

2019 – 2021

Action Learning projecten

Projectlid | We Care to DisGover: Zorgdragers

Samen met een klein groepje mede-trainees draag ik de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een adviesraad van ons traineeship. Daarvoor leg ik contact met bestuurders en professionals met een inspirerende visie op de zorg. In co-creatie zijn wij bezig om ons traineeship een stapje verder te brengen, waarbij we onze krachten bundelen om zicht te blijven houden op alle ontwikkelingen en kansen in het zorglandschap en pakken door daar waar we het meeste impact kunnen maken.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen

Projectleider| Hacking Health Amsterdam

De grootste driedaagse zorg-hackathon van Nederland. Ik was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie, met het doel om een zo divers mogelijke groep deelnemers te bereiken. Tevens hebben we een adviesrapport opgeleverd over hoe we de doorontwikkelingen van hackathon projecten het beste kunnen stimuleren om zo tot doorbraken te komen op zorg- en welzijnsvraagstukken uit de regio Amsterdam. Als projectleider was ik verder verantwoordelijk voor de projectplanning, het aansturen van het team en het bewaken van onze voortgang en behalen van resultaten.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen

Action Learning projecten

Projectlid| VRzorg – Zorgspectrum

Ik was verantwoordelijk voor het inventariseren en implementeren van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) toepassingen in het Verpleeghuis van de Toekomst in Nieuwegein. Enerzijds om een positieve bijdrage te leveren aan de ervaren kwaliteit van leven van de dementerende bewoners van het verpleeghuis, anderzijds om een optimalisatieslag te maken in de zorgverlening van de zorgprofessionals.

Bij dit project heb ik Action Learning mogen toepassen