Trends in verandermanagement zorg 

De trainees van We Care to DisGover houden zich allemaal bezig met veranderingen in de zorg. We beschrijven in dit blog de trends die zij tegenkomen in hun werk. Zo ben jij op de hoogte van de nieuwste trends en kun je deze inzetten in jouw eigen organisatie! 

 

 

Informatiebeveiliging 

Een belangrijk, maar tegelijkertijd ook lastig onderwerp. Trainees merken dat er in de backoffice steeds meer aandacht voor is, maar dat de bewustwording op de vloer lastiger blijkt. Logisch ook, gezien deze zorgmedewerkers meer bezig zijn met het leveren van de zorg. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. De tip hiervoor is: zorg dat je de zorgmedewerkers niet overspoelt met informatie die niet relevant is voor hen. Zorg dus dat het aansluit op hun werkzaamheden. Laat het onderwerp ook leven door de informatie te plaatsen waar zij al komen. Denk bijvoorbeeld aan een schema voor datalekken, geplaatst naast de computer. Beantwoord je 1 van de vragen in het schema met “ja” dan moet je een melding maken en dat kan dan direct via de QR-code! 

 

 

Thuismonitoring 

Hoe kun je de toegankelijkheid van zorg voor patiënten vergroten en tegelijkertijd de druk op de medici verlagen? Dit kan bijvoorbeeld door het aantal controleafspraken, de spoedopnames en ligduur in het ziekenhuis te verlagen. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden om hybride zorg te leveren, zoals met thuismonitoring. Sommige opties zijn zelfs gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen zijn druk bezig met de implementatie van thuismonitoring. 

 

 

E-Health 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de integratie van E-health opties. Zo werkt één van onze trainees in de jeugdzorg, waar op verschillende momenten gebruik wordt gemaakt van technologieën. Bijvoorbeeld wanneer iemand nog op de wachtlijst staat of ter ondersteuning van een zorgtraject. Denk aan tools, zelfhulpmodules of andere E-health opties ter ondersteuning. De voordelen hiervan zijn uiteenlopend. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het versterken van de eigen regie van een cliënt, een hot topic momenteel. Maar ook het werken op eigen tempo, zonder tijdsdruk dus en het verhogen van de zelfredzaamheid zijn voordelen van E-health in jeugdzorg. 

 

 

Gegevensuitwisseling 

Met dezelfde standaarden registreren en informatie delen met andere zorginstellingen klinkt misschien wat ver van het (ziekenhuis)bed, maar er zitten zeker voordelen aan voor patiënt en zorgverlener! Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van meer bruikbare data. Of het verlagen van administratieve lasten doordat er efficiënt informatie wordt uitgewisseld. Trainees werken mee aan vormen van betere en eenvoudigere gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg, met het programma KIK-V. Of bij Dutch Health Data voor verschillende registratiestandaarden. 

 

 

Creatief omgaan met de krappe arbeidsmarkt 

De krappe arbeidsmarkt vraagt om een creatieve kijk op werken in de zorg. Verschillende organisaties werken hieraan. Denk bijvoorbeeld aan Utrechtzorg of Regioplus. Hier proberen ze te kijken naar skills en de mens om optimaal gebruik te maken van de capaciteit die er is. Dit soort samenwerkingsverbanden maken ook gebruik van een lerend netwerk perspectief. Door samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Een goede tip dus om eens te kijken als je inspiratie zoekt. 

 

 

Gebruik van AI in de zorg 

Het gebruik van AI in de zorg begint ook langzaam, maar zeker op gang te komen. Een mooi middel en een grote uitdaging tegelijkertijd. Maar, er zijn zeker al een paar inspirerende initiatieven op het gebied van AI. Een aantal trainees bezocht laatst een bijeenkomst van Actie Leer Netwerk. Daar kwamen ze zo’n voorbeeld tegen dat gebruikt wordt in een huisartsenpraktijk. Daar wordt een online triage module gebruikt op basis van AI. De toegankelijkheid én kwaliteit van de zorg wordt hiermee vergroot. En dat terwijl de werkdruk juist vermindert en de capaciteit van de praktijk verhoogt.

 

 

Zoals je ziet komen de trainees van alles tegen! Overkoepelend is wel de integratie van digitale middelen in de zorg. Wij zijn ook benieuwd welke andere trends we nog kunnen bespreken in een volgend blog. Wil je ons op de hoogte brengen van zo’n trend? Dat kan door contact op te nemen met trainee Charlotte via charlotte@wecaretodisgover.nl!