Trainee Thijs over zijn opdracht bij Dutch Hospital Data

Na het afronden van mijn studie wist ik niet goed wat ik wilde, omdat ik ook nog niet goed wist wat ik wel en niet leuk vond. In de zoektocht naar een eerste baan kwam ik vervolgens in contact met het traineeship van We Care to DisGover, de perfecte stap na mijn opleiding om eerste werkervaring op te doen. Nu ben ik een jaar in dienst bij We Care en in dit blog neem ik je mee in wat ik in korte tijd allemaal al heb gezien en gedaan.

 

Sinds de start van het traineeship voer ik mijn opdracht uit bij DHD (Dutch Hospital Data) in Utrecht. DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en umc’s en beheert de standaarden voor de registratie ervan. Mijn werkzaamheden zijn vooral gericht op deze registratiestandaarden: de diagnosethesaurus en verrichtingenthesaurus. Dit zijn de landelijke standaarden voor de registratie van medische diagnosen en verrichtingen. Zulke standaarden zijn belangrijk, want als iedereen volgens dezelfde wijze registreert, kan informatie goed worden uitgewisseld. En voor meerdere doeleinden gebruikt worden. De termen die opgenomen zijn in de thesauri zijn gekoppeld aan SNOMED CT, een internationaal terminologie stelsel dat geïmplementeerd gaat worden in de zorgsector.

 

Het eerste halfjaar was ik vooral bezig met een project waarin de tevredenheid over de diagnosethesaurus onder medisch specialisten in kaart is gebracht. Daarmee heb ik, onder andere, suggesties voor verdere verbeteringen gedaan en overige uitdagingen in het gebruik in kaart gebracht. Gesprekken met specialisten zorgden er ook voor dat er dit jaar nieuwe projecten en acties gestart worden. Bijvoorbeeld om de meerwaarde van gestructureerde vastlegging verder te brengen. Of wijzigingen in de bepaalde termen te laten doorvoeren.

 

In het tweede halfjaar is mijn focus meer op de Verrichtingenthesaurus gegaan. Deze thesaurus is nog een stuk minder breed in gebruik. Maar door het SNOMED advies van Nictiz, dat overgenomen is door VWS, komt er steeds meer beweging rond de implementatie van de verrichtingenthesaurus. Zo ben ik bezig geweest met impactanalyses voor ziekenhuizen die over willen gaan op de verrichtingenthesaurus om inzicht te geven in wat de implementatie betekent voor de data, processen en mensen in het ziekenhuis en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in het EPD.

 

Naast de opdracht bij DHD heb ik ook al verschillende Action Learning Projecten mogen doen. Zo maakte ik deel uit van de projectgroep Welzijnsconnect waarbij we jong en oud op de Zuid-Hollandse eilanden aan elkaar hebben verbonden. Hierdoor is er onder andere een eerste contact ontstaan tussen de huiskamer en de plaatselijke scouting. Momenteel werken we samen met Cliëntenbelang Amsterdam aan een project waarbij we in kaart gaan brengen hoe de Amsterdammer prettiger ouder wordt en wat daarvoor nodig is. De verhalen die we daarbij ophalen willen we terugbrengen naar beleidsmakers om ze een beeld te geven wat er speelt onder deze burgers.

 

Zoals je ziet heb ik al heel wat ervaringen op mogen doen! Het leukste aan mijn opdracht tot nu toe vind ik dat je echt beweging op gang ziet komen naar aanleiding van projecten rond de tevredenheid van de diagnosethesaurus en de implementatie van de verrichtingenthesaurus. Ik hoop dat ik het komende jaar nog veel meer interessante dingen ga doen en zien, om er verder achter te komen wat ik wel en niet leuk vind.