opdrachten

Artsenfederatie KNMG

De opdracht bij artsenfederatie KNMG wordt uitgevoerd bij Opleiding & Registratie, één van de vier organisatieonderdelen van KNMG. Met hun werk dragen ze bij aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van gespecialiseerde artsen om de burger te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Zij hebben als missie om efficiënt, klantgericht, maximaal digitaal en data gedreven te werken. Aan deze missie levert onze trainee een belangrijke bijdrage door het optimaliseren en continu verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.

traineeship GGD

GGD IJsselland

De opdracht bij GGD IJsselland heeft betrekking op de psychische gezondheidszorg. Dit thema vormt één van de programmalijnen binnen de beleidsagenda “Beweging vanuit eigen regie”. Het verminderen van de mentale druk en versterking van de mentale gezondheid staat hierin centraal. Onze trainee ondersteunt gemeenten in de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ en de samenwerking tussen ketenpartners voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Daarnaast richt de trainee zich op de landelijke en regionale aanpak van suïcidepreventie.

traineeship GGD

Zoetermeer2025

Het programmabureau Zoetermeer 2025 zet zich samen met verschillende zorgpartners in voor een gezonde regio in Zoetermeer. Het doel is om de zorg en welzijn van de inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De trainee is enerzijds verantwoordelijk voor de communicatie over het programma, zowel naar buiten toe als intern naar alle stakeholders en maakt communicatiemateriaal waarmee het programma een gezicht krijgt. Daarnaast is de trainee verantwoordelijk voor het opzetten van een data-monitoringsplan voor een aantal projecten, om de maatschappelijke impact hiervan te meten.

traineeship GGD

Let’s Start Something new
Say Hello!

Ben je benieuwd naar wat een trainee voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Nicolette van der Slot via n.vander.slot@disgover.nl of 06-15897877.