Mindy de Jong

Vanaf jongs af aan heb ik een sterke interesse in sociaal-maatschappelijke vraagstukken en voel ik me gedreven om me in te zetten voor het welzijn van de mensen om mij heen. Tijdens mijn studiejaren heb ik geleerd om verschillende politieke, maatschappelijke, bestuurlijke en zorggerelateerde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, met een kritische maar oplossingsgerichte blik. Minstens zo belangrijk is om bij dit soort kwesties alle meespelende belangen te identificeren en met elkaar te verbinden. Verbinden, goed kunnen luisteren, een portie lef en kritisch vragen blijven stellen zijn dan ook voor mij belangrijke eigenschappen die de (zorg)ambtenaar van de toekomst te omschrijven. Een tot wie ik me graag ontwikkel bij We Care To Disgover. 

Momenteel staat Nederland misschien wel voor een van de grootste uitdagingen ooit: het dichten van de almaar groter wordende kloof tussen zorgvraag en aanbod. Een probleem dat vraagt om een domein-overstijgende aanpak en een hoop innovativiteit en flexibiliteit. Bij We Care To Disgover krijg ik de kans om uit de praktijk te leren hoe er kan worden ingespeeld op dit soort problemen binnen verschillende domeinen in de zorg en publieke sector. Met veel plezier zet ik mij in voor een overheid en zorgstelsel dat klaar is voor de dag van morgen en bezig is met de uitdagingen van overmorgen.

Werkervaring

Periode:            September  2021 – heden
Organisatie:     Programmabureau Zoetermeer 2025
Functie:            Medewerker communicatie en data analyse
Omschrijving: Het programmabureau Zoetermeer 2025 zet zich samen met verschillende zorgpartners in voor een gezonde regio in Zoetermeer. Het doel is om de zorg en welzijn van de inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie over het programma, zowel naar buiten toe als intern naar alle stakeholders en maak communicatiemateriaal waarin ik het programma een gezicht geef. Daarnaast werk ik aan het opzetten van een data-monitoringsplan voor een aantal projecten, om de maatschappelijke impact hiervan te meten.

Opleiding

Periode:                    2019 – 2021
Onderwijsinsituut:  Universiteit Leiden
Studie:                      MSc Public Administration: Management and Leadership

 

Periode:                      2020 – 2021
Onderwijsinstituut:   Universiteit Leiden
Studie:                       Leiden Leadership Programme

 

Periode:                      2015 – 2019
Onderwijsinstituut:   Universiteit Leiden
Studie:                        BSc Politicologie

 

Action Learning projecten

Project:             VRzorg
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Vanuit ZorgSpectrum hebben wij de opdracht gekregen om te inventariseren of en hoe virtual reality (VR) en augmented reality (AR) kan bijdragen aan het leven van bewoners van het Verpleeghuis van de Toekomst en aan het manier van werken van de zorgprofessionals. Het doel is om uiteindelijk 2 kansrijke mogelijkheden die AR/VR biedt, en sterk naar voren komt vanuit de behoefte, daadwerkelijk in  te zetten in de praktijk.