Mindy de Jong

Momenteel staat Nederland misschien wel voor een van de grootste uitdagingen ooit: het dichten
van de alsmaar groter wordende kloof tussen zorgvraag en aanbod. Een probleem dat uitdaagt om anders te denken en vraagt om een grote portie innovatiekracht en flexibiliteit en een domein-
overstijgende aanpak. Tijdens mijn studiejaren heb ik geleerd om sociaal-maatschappelijke
vraagstukken vanuit verschillende politieke, bestuurlijke, sociologische en filosofische invalshoeken te benaderen, met een kritische maar oplossingsgerichte blik. Nu is het tijd om verder te leren in de praktijk!

Verbinden tussen verschillende belangen en invalshoeken, goed kunnen luisteren, kritische vragen durven blijven stellen en lef durven tonen zijn voor mij belangrijke eigenschappen die de
zorgvernieuwer van de toekomst omschrijven. Een tot wie ik me graag ontwikkel bij We Care To
DisGover. Met veel plezier zet ik mij in voor een overheid en zorgstelsel dat klaar is voor de dag van morgen en bezig is met de uitdagingen van overmorgen.

Werkervaring

Periode:            Mei 2022 – heden
Organisatie:     Gemeente Zoetermeer
Functie:             Projectlid “Herijkingsplan Toegang Jeugdhulp”
Omschrijving:  De cliënt centraal stellen is een belangrijk uitgangspunt bij het bieden van jeugdhulp. Werken met cliëntervaringen is daarom een belangrijk middel om zicht te krijgen op hoe de cliënt onze dienstverlening en die van onze jeugdhulppartners ervaart. Als onderdeel van het herijkingsplan Toegang onderzoek ik hoe cliëntervaringen beter gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen, te verbeteren en te borgen.

Periode:            September  2021 – heden
Organisatie:     Programmabureau Zoetermeer 2025
Functie:            Medewerker communicatie en data analyse
Omschrijving: Het programmabureau Zoetermeer 2025 zet zich samen met verschillende zorgpartners in voor een gezonde regio in Zoetermeer. Het doel is om de zorg en welzijn van de inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie over het programma, zowel naar buiten toe als intern naar alle stakeholders en maak communicatiemateriaal waarin ik het programma een gezicht geef. Daarnaast werk ik aan het opzetten van een data-monitoringsplan voor een aantal projecten, om de maatschappelijke impact hiervan te meten.

Opleiding

Periode:                    2019 – 2021
Onderwijsinsituut:  Universiteit Leiden
Studie:                      MSc Public Administration: Management and Leadership

 

Periode:                      2020 – 2021
Onderwijsinstituut:   Universiteit Leiden
Studie:                       Leiden Leadership Programme

 

Periode:                      2015 – 2019
Onderwijsinstituut:   Universiteit Leiden
Studie:                        BSc Politicologie

 

Action Learning projecten

Project:              Hacking Health Amsterdam
Functie:             Projectleider
Omschrijving:   Als projectleider mocht ik samen met mijn team van zorgtrainees een bijdrage leveren in de organisatie van het evenement Hacking Health Amsterdam. Onze grootste uitdagingen bij de organisatie van deze hackathon: hoe zorgen we voor een zo divers mogelijke groep deelnemers en hoe kunnen we doorontwikkelingen van projecten stimuleren?

 

Project:             VRzorg
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Vanuit ZorgSpectrum hebben wij de opdracht gekregen om te inventariseren of en hoe virtual reality (VR) en augmented reality (AR) kan bijdragen aan het leven van bewoners van het Verpleeghuis van de Toekomst en aan het manier van werken van de zorgprofessionals. Het doel is om uiteindelijk 2 kansrijke mogelijkheden die AR/VR biedt, en sterk naar voren komt vanuit de behoefte, daadwerkelijk in  te zetten in de praktijk.