Marijn Maarsseveen

Zo lang ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd door de werking van het menselijk
lichaam en het menselijk gedrag. Specifiek wat er precies gebeurd als de processen
niet helemaal lopen zoals ze moeten. Tijdens mijn studie heb ik veel mogen leren
over verschillende ziekteprocessen en de werking van het menselijk brein. Mijn
onderzoekende en nieuwsgierige kant heeft hierin alle ruimte gekregen en ik wilde
maar al te graag een bijdrage leveren aan het gezonder maken van onze
maatschappij. Hieruit is ook mijn passie voor de gezondheidszorg ontstaan. Hoe
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben ook de
juiste hulp krijgen? Dat kunnen we niet alleen, dat kan alleen samen. Vanuit mijn
neurowetenschappelijke bril wil ik deze vraagstukken aanpakken en oplossen. De
gedeelde passie en het aanstekelijke enthousiasme van WE CARE sprak mij dan
ook meteen aan. Het traineeship geeft mij de ruimte om te ontdekken welke rol
binnen de vernieuwing van de zorg het beste bij mij past en te mogen samenwerken
met verschillende mensen en organisaties.

 

Werkervaring

Periode:           September 2022 – heden
Organisatie:     GGZ InGeest
Functie:            Project medewerker
Omschrijving: Binnen GGZ InGeest wordt er gewerkt aan een herstelplan wat bestaat uit verschillende herstelpijlers om de organisatie weer financieel gezond te
krijgen. Een van deze herstelpijlers is het project Doelmatigheid. Het doel van dit project is het optimaliseren van de productieve inzet van behandelaren waarbij we voldoen aan de normen van het Zorg Prestatie Model en zo methodisch mogelijk werken ten behoeve van een zo laag mogelijke zorgintensiteit. Bij dit project fungeer ik als rechterhand van de projectleider.

Opleiding

Periode:                    2020 – 2022
Onderwijsinsituut:  Maastricht University
Studie:                     Research Master Cognitive and Clinical Neuroscience Specialisation Fundamental Neuroscience

 

Periode:                      Jul 2019 – Nov 2019
Onderwijsinstituut:   The University of Western Australia
Studie:                        Minor Biomedical Sciences

 

Periode:                    2017 – 2020   
Onderwijsinstituut: Vrije Universiteit Amsterdam
Studie:                      Bachelor health & life sciences. Major: Biomedical Sciences   

 

Action Learning projecten

Project:             De Jonge Dokter
Functie:            Project medewerker
Omschrijving:  In dit project gaan wij aan de slag met het onderwerp “zelfzorg” voor jonge dokters. Hierin willen wij goede initiatieven rondom zelfzorg vinden en delen op een aansprekende manier, zodat er kennisdeling is en er verbinding komt tussen verschillende zorginstellingen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de zelfzorg
van doktoren, want goede zorg kan alleen gegeven worden door gezonde professionals.