Manouk van Dijk

Ik heb een passie voor de publieke sector en een hart voor de publieke gezondheidszorg. Vanaf jongs af aan wilde ik al graag het welzijn van mensen verhogen door middel van vrijwilligerswerk. Graag wilde ik bestuurskundige worden om op deze manier later op grotere schaal een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van het welzijn van mensen. 

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken trekken mij het meest. Als bestuurskundige kijk ik hoe door bestuur, organisatie en beleid de samenleving kan worden verbeterd. Ik analyseer ik deze vraagstukken door juridische, economische, sociologische, filosofische en politieke inzichten te combineren om zo tot een oplossing te komen. Het traineeship van We Care to Disgover past dan ook erg goed bij mij. Door samen te werken, te netwerken en door kennis te delen zou ik mijzelf willen ontwikkelen tot zorgvernieuwer van de toekomst om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

Werkervaring

Periode:            November  2021 – heden
Organisatie:     GGD GHOR
Functie:            Projectsecretaris
Omschrijving: Als projectsecretaris vaccinatie ben ik de rechterhand van de programmamanager(s) van team vaccineren. Samen met de programmamanger(s)
wordt zorg gedragen voor het langetermijn perspectief van het team binnen de organisatie. Daarnaast fungeer ik als projectsecretaris als schakel vanuit het
programmateam naar verschillende stakeholders zowel binnen als buiten de GGD GHOR, denk hierbij aan bedrijfsvoering, regionale GGD’en en RIVM & VWS.

Opleiding

Periode:                    2020 – 2021
Onderwijsinsituut:  Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                     MSc Publiek Management

 

Periode:                     2020
Onderwijsinstituut:   Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                       Minor Pedagogische Wetenschappen

 

Periode:                      2017 – 2020
Onderwijsinstituut:   Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                        BSc Bestuurskunde

 

Action Learning projecten

Project:             VRzorg
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Vanuit ZorgSpectrum hebben wij de opdracht gekregen om te inventariseren of en hoe virtual reality (VR) en augmented reality (AR) kan bijdragen aan het leven van bewoners van het Verpleeghuis van de Toekomst en aan het manier van werken van de zorgprofessionals. Het doel is om uiteindelijk 2 kansrijke mogelijkheden die AR/VR biedt, en sterk naar voren komt vanuit de behoefte, daadwerkelijk in  te zetten in de praktijk.