Karlijn van Rozendaal

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de gezondheidszorg. Mijn studies en werkzaamheden in het ziekenhuis hebben deze interesse alleen nog maar sterker gemaakt. Nederland heeft een goede gezondheidszorg maar de houdbaarheid hiervan staat onder druk. Er is de komende jaren sprake van een enorme vergrijzing en een toename van het aantal mensen met een chronische ziekte, terwijl er geen stijging is in zorgpersoneel en mantelzorgers. Als we op dezelfde voet doorgaan, dan lopen we vast. Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, moeten we de (toekomstige) kloof tussen vraag naar zorg en welzijn en aanbod dichten. We staan daarom voor een grote uitdaging in de zorg. Met mijn kennis, enthousiasme en doorzettingsvermogen wil ik me hier enorm graag voor inzetten!

 

Dit is dan ook de reden waarom ik heb gekozen voor het traineeship bij WE CARE TO DisGover; ik wil mijzelf ontwikkelen tot zorgvernieuwer van de toekomst. Tijdens het traineeship krijg je de ruimte om mooie functies te vervullen in verschillende zorginstellingen. Zo krijg je de kans om in de praktijk te leren hoe je kan inspelen op deze problemen binnen de zorg. Daarnaast wordt er bij WE CARE TO DisGover veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling waar je de rest van je carrière en leven baat bij hebt!

 

Werkervaring

Periode:            Oktober  2022 – heden
Organisatie:     Programmabureau Zoetermeer 2025
Functie:            Projectmanager preventie 
Omschrijving:  Het programmabureau Zoetermeer 2025 zet zich samen met verschillende zorgpartners in voor een gezonde regio in Zoetermeer. Het doel is om zorg en welzijn van de inwoners te verbeteren, zorg dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben bij het programmabureau voornamelijk betrokken bij de actielijn preventie. Zo ondersteun ik de programmamanager van de actielijn preventie bij de voorbereiding, organisatie en coördinatie van de actielijn, en vervul ik de secretarisrol voor de kerngroep preventie. Daarnaast houd ik me bezig met participatief actieonderzoek en ben ik betrokken bij verschillende initiatieven zoals het Netwerk voor Houding en Beweging en het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Opleiding

Periode:                    2020 – 2022
Onderwijsinsituut:  Rijksuniversiteit Groningen
Studie:                      Neurolinguïstiek (MA)

 

Periode:                      2019 – 2020
Onderwijsinstituut:   Rijksuniversiteit Groningen
Studie:                       Pre-master Neurolinguïstiek

 

Periode:                    2015-2019    
Onderwijsinstituut: Rijksuniversiteit Groningen
Studie:                     Bewegingswetenschappen (BSc)

 

Action Learning projecten

Project:            
Functie:           
Omschrijving: