Gerdi Braakman

Vanaf jongs af aan heb ik mij geïnteresseerd in de mens in brede zin; op zowel fysiek als mentaal gebied. Ik vind het belangrijk dat de mens het maximale uit zichzelf kan halen, passende zorg ligt hieraan ten grondslag. Graag draag ik hieraan bij door processen zo in te richten dat de mens centraal wordt gesteld en een duwtje in de juiste richting krijgt. Positieve verandering bewerkstelligen en ontwikkeling zien bij processen én mensen geeft mij energie. Om hierbij echt impact te maken komt mijn kennis van Gedragsverandering goed van pas. Door niet uit te gaan van de mens als bewuste, rationele beslisser, maar van een totaalbeeld van motieven, capaciteiten en gedragingen. Hierdoor hoop ik juiste veranderstrategieën te kunnen inzetten om te voorzien in de zorg van morgen.

Werkervaring

Periode:            Juni 2021 – heden
Organisatie:     KNMG (artsenfederatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
Functie:            Procesverbeteraar
Omschrijving:  Bij Opleiding & Registratie, één van de vier organisatieonderdelen van de KNMG, draag ik bij aan de missie om efficiënt, klantgericht, maximaal digitaal en data gedreven te werken. Hierbij richt ik mij primair op het optimaliseren en continu verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.

Opleiding

Periode:                    2017 – 2018
Onderwijsinsituut:  Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                   Gedragsverandering (MSc)

 

Periode:                      2017
Onderwijsinstituut:   Bangor University
Studie:                       Psychology  (Erasmus Exchange) 

 

Periode:                      2014 – 2017
Onderwijsinstituut:    Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                        Psychologie (BSc)

 

Action Learning projecten

Project:             VRzorg
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Vanuit ZorgSpectrum hebben wij de opdracht gekregen om te inventariseren of en hoe virtual reality (VR) en augmented reality (AR) kan bijdragen aan het leven van bewoners van het Verpleeghuis van de Toekomst en aan het manier van werken van de zorgprofessionals. Het doel is om uiteindelijk 2 kansrijke mogelijkheden die AR/VR biedt, en sterk naar voren komt vanuit de behoefte, daadwerkelijk in  te zetten in de praktijk. 

Project:             Operatie Groen
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Samen met het Radboudumc hebben we gekeken naar mogelijkheden hoe ze op een milieuvriendelijke en duurzame manier kunnen bijdragen aan de maatschappelijke gezondheid.