Gerdi Braakman

Vanaf jongs af aan heb ik mij geïnteresseerd in de mens in brede zin; op zowel fysiek als mentaal gebied. Ik vind het belangrijk dat de mens het maximale uit zichzelf kan halen, passende zorg ligt hieraan ten grondslag. Graag draag ik hieraan bij door processen zo in te richten dat de mens centraal wordt gesteld en een duwtje in de juiste richting krijgt. Positieve verandering bewerkstelligen en ontwikkeling zien bij processen én mensen geeft mij energie. Om hierbij echt impact te maken komt mijn kennis van Gedragsverandering goed van pas. Door niet uit te gaan van de mens als bewuste, rationele beslisser, maar van een totaalbeeld van motieven, capaciteiten en gedragingen. Hierdoor hoop ik juiste veranderstrategieën te kunnen inzetten om te voorzien in de zorg van morgen.

Werkervaring

Periode:            Juni 2021 – Juni 2022
Organisatie:     KNMG (artsenfederatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
Functie:            Projectleider en procesverbeteraar 
Omschrijving:  Het doel van de afdeling Opleiding & Registratie is om de kwaliteit van de artsen en daarmee de geleverde zorg te waarborgen door middel van het registreren van artsen en artsen in opleiding. Mijn rol daarin als projectleider was verschillende projecten leiden, samen met stakeholders activiteiten plannen uitwerken én zorgen dat deze mensen zich eigenaar voelen van deze activiteiten en ze uitvoeren. Daarnaast richt ik mij op het optimaliseren en continu verbeteren van de interne- en externe processen gelinkt aan de ambities om zo efficiënt, klantgericht, maximaal digitaal en data gedreven te werken.

 

Periode:            Juni 2022 – heden
Organisatie:     FCB
Functie:            Adviseur 
Omschrijving:  Het Arbeidsmarktfonds FCB zet zich in voor een goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden voor de branches sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Ik richt me in deze functie op de thema’s duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Mijn rol hierin is adviseren over, en ondersteunen in het tot uitvoering brengen van, verschillende activiteiten met als focus branche Sociaal Werk.

 

Opleiding

Periode:                    2017 – 2018
Onderwijsinsituut:  Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                   Gedragsverandering (MSc)

 

Periode:                      2017
Onderwijsinstituut:   Bangor University
Studie:                       Psychology  (Erasmus Exchange) 

 

Periode:                      2014 – 2017
Onderwijsinstituut:    Radboud Universiteit Nijmegen
Studie:                        Psychologie (BSc)

 

Action Learning projecten

Project:             Hacking Health Amsterdam
Functie:            Co-projectleider
Omschrijving:  Het Nederlandse zorgstelsel kent vele uitdagingen en daarmee ook knelpunten. Hacking Health Amsterdam organiseert daarom 23, 24 en 25 juni een hackathon. Hier gaan deelnemers in ongewone teams samenwerken aan buitengewone oplossingen voor de ingebrachte vraagstukken m.b.t. gezondheid, geluk en zorg van de Amsterdammers. We brengen teams samen die bestaan uit mensen met verschillende achtergronden, hierdoor komt innovatiekracht samen! Met het Action Learning project zijn wij primair verantwoordelijk voor het bereiken en aantrekken van een zo’n groot en divers mogelijke groep die willen deelnemen om aan deze vraagstukken te werken. Daarnaast begeleiden we de deelnemers tot en met de follow-up in de doorontwikkeling van de prototype en het implementeren hiervan én de geleerde methodiek in hun eigen organisatie. Mijn rol hierin is het ondersteunen van de projectleider, zorgen voor verbinding tussen het interne en externe projectteam en het prikkelen tot samen creëren van ludieke en creatieve acties.

Project:             VRzorg
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  Hoe kunnen we met zorgtechnologie, specifiek virtual en augmented reality, inzetten om bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van de mensen in het verpleeghuis. Hiervoor heb ik in kaart gebracht wat de huidige situatie was; welke behoeften er waren, waar mensen tegenaan liepen en welke oplossing daarvoor relevant waren. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met de stakeholders zoals, de bewoners, familie en zorgprofessionals en leveranciers.

Project:             Operatie Groen
Functie:            Projectlid
Omschrijving:  ‘Hoe kan het Radboudumc op een milieuvriendelijke en duurzame manier bijdragen aan de maatschappelijke gezondheid?’ Met dit verduurzaming vraagstuk in de zorg is Operatie Groen aan de slag gegaan. Ik was verantwoordelijk voor het uitrollen en begeleiden van de Duurzame Vier Dagen, zoals het creëren van online content en het begeleiden van de afval prikactie.